RECEPTFORNYELSE

Klik på nedenstående E-kons login for at forny din faste medicin.

 

 

TIDSBESTILLING

Klik på nedenstående E-kons login for at bestille tid.

E-KONSULTATION

Klik på nedenstående E-kons login for at skrive besked til din læge. 

Klinikken

Klnikkens telefon nr. 86191611 

Læge Marianne Ravn Rasmussen

 
Efter 24 gode år i Park Allé har jeg valgt at gå på pension.
 
Derfor har jeg med virkning fra den 1. juni solgt min praksis til praktiserende læge Hanne Heje.
Hanne har i 17 år været medindehaver af en lægepraksis på Banegårdspladsen her i Århus. Som praktiserende læge har min efterfølger således solid erfaring.
Ved siden af sekretæren fra sin nuværende klinik har Hanne også ansat min nuværende sekretær Heidi. Derfor vil der fortsat være et velkendt ansigt i klinikken. Derudover vil der være yderligere en læge med speciale i almen medicin og en sygeplejerske.
 
Tag godt imod dem alle.
 
Der kommer nye sygesikringskort ca. medio maj.
 
Alle gode hilsener
 
Læge Marianne Ravn Rasmussen

 

LÆS DETTE! - CORONAVIRUS 

OBS.  Det er igen muligt, at booke tider online. Husk, at der kan også bookes tid til videokonsultation. 

Kan du være smittet, er det vigtigt, at du bliver hjemme og ringer til os.

Du skal ikke møde op i praksis uden forudgående aftale. 

Kom ikke tidligere end 5 min før den aftalte tid

Hvis du er voksen, skal du komme alene.

Børn må kun medbringe 1 forælder og ikke søskende såvidt muligt.

Det er stadig vigtigt, at du kontakter os, hvis du har symptomer på andre sygdomme også!

Der er via Min Læge App mulighed for videokonsultation. Det tilrådes derfor at downloade den nyeste version af denne,

Husk altid sygesikringskortet - også til børn - ved enhver henvendelse til klinikken.


Find endvidere svar på spørgsmål på
 Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Handicapadgang

Der er 4 trappetrin op til elevator.

Vanedannende medicin

VANEDANNENDE MEDICIN

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. 

Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD-, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1-3 måneders forbrug ad gangen (intervallet er afhængig af medicintypen – afgøres af lægen) og KUN ved fremmøde i klinikken.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

Minimum en gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til samtale om medicinen, hvor der lægges fremadrettet plan – og hvis muligt – laves en plan for nedtrapning/udtrapning.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen anbefaler kørselspause, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort – dette gælder specielt erhvervskørsel.

 

Retningslinjerne i Lægeklinikken betyder således, at vi:

 • Altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin.
 • Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinierne, også hvis denne er mangeårig.
 • Altid giver kørselsforbund såfremt der er lægefaglig indikation herfor.

Som udgangspunkt kun fornyr recepter på afhængighedsskabende medicin ved konsultation, dvs fremmøde i klinikken

 

 

Eksempler på vanedannende medicin:

 • Opioider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin).
 • Anxiolytika og hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning).
 • Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (herunder centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD).

 

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en folder om vanedannende medicin

https://www.sst.dk/-/media/Viden/Laegemidler/Afh%C3%A6ngighedsskabende-l%C3%A6gemidler/Vanedannende_medicin_A5_folder_web.ashx?la=da&hash=88283278CE1F4D2335431386A02FE0C1C7BB7868

Folderen giver viden om, hvad vanedannende medicin er, hvilke bivirkninger der er ved medicinen, og hvorfor der skal være en plan for behandlingen. Desuden indeholder folderen information om, hvordan udtrapning af medicinen kan foregå og om mulige alternativer til vanedannende medicin.

http://medicinmedfornuft.dk/download/patientfolder.pdf

Akut Sygdom

Vi kan alle hverdage mellem 8-16 kontaktes telefonisk på 8619 1611

Hvis kliniktelefonen er optaget eller ikke besvares, og du har brug for akut lægehjælp, kan du ringe til vores akut telefon 7178 8074.

Ved akut sygdom udenfor klinikkens åbningstid, dvs hverdage efter klokken 16, lør-, søn-og helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 7011 3131

KLINIKKENS ÅBNINGSTIDER

Mandag: 8-16
Tirsdag: 8-16
Onsdag: 8-16
Torsdag: 8-16
Fredag: 8-13

TELEFONTIDER

Mandag: 8-12
Tirsdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: 8-12 

 

Ved at klikke her, kan du forny medicin, bestille tider og skrive til lægen.

LÆGE MARIANNE RAVN RASMUSSEN

Læger og personale

Læge Marianne R. Rasmussen

 • Uddannet fra Aarhus Universitet 1983.
 • Speciallæge i almen medicin.
 • Praktiserende læge siden 1998.

 

 

 

Heidi Dahlgaard

 • Uddannet social- og sundhedsassistent
 • Arbejdsopgaver i praksis: Telefonvisitation, sekretærfunktioner, kontrol af kroniske sygdomme, lungefunktion, EKG, blodprøver, urinundersøgelser.