RECEPTFORNYELSE

Klik på nedenstående E-kons login for at forny din faste medicin.
Husk at du skal klikke på den læge, der står på det gule sygesikringskort.

 

 

TIDSBESTILLING

Klik på nedenstående E-kons login for at bestille tid.
Husk at bestille ved den læge der står på det gule sygesikringskort.

E-KONSULTATION

Klik på nedenstående E-kons login for at skrive besked til din læge. Husk at skrive til den læge der står på det gule sygesikringskort.

Klinikken

Covid 19 vaccination

Fra onsdag 8.12.21 vil det være muligt at at få Covid 19 vaccination i Lægehuset. Målgruppen for COVID-19 vaccination i almen praksis er alle borgere som har modtaget en invitation til vaccination fra Sundhedsstyrelsen. 

Det er således også muligt, at få 1. stik i Lægehuset.

Det er muligt at blive vaccineret med  Pfizer.

Der vil være udvalgte tidsrum til vaccinationerne. Book online eller ring til sekretæren (hvis du ikke kan finde en tid ved online booking, skal du ringe til os) 

 LÆS DETTE! - CORONAVIRUS 

OBS.  Det er igen muligt, at booke tider hos lægerne online. Husk at der kan også bookes tid til videokonsultation. 

Kan du være smittet, er det vigtigt at du bliver hjemme og ringer til os.

Du skal ikke møde op i praksis uden forudgående aftale. 

Kom ikke tidligere end 5 min før den aftalte tid

Hvis du er voksen, skal du komme alene.

Børn må kun medbringe 1 forælder og ikke søskende såvidt muligt.

Det er stadig vigtigt, at du kontakter os, hvis du har symptomer på andre sygdomme også!

Der er via Min Læge App mulighed for videokonsultation. Det tilrådes derfor at downloade den nyeste version af denne.

Klinikken

Vi er en samarbejdspraksis med to læger. Vi har aktuelt en sekretær, en jordemoder og medicinstuderende ansat. Dem vil du også møde i klinikkken, da de også har selvstændige konsulationer.

Som patient er du tilknyttet den læge, der står på dit sygesikringskort.

Vi deltager i videreuddannelse af læger og lægestuderende, hvorfor vi har skiftende læger og studerende i klinikken.

Husk altid sygesikringskortet - også til børn - ved enhver henvendelse til klinikken.


Find endvidere svar på spørgsmål på
 Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

 

Handicapadgang

Der er 4 trappetrin op til elevator.

Vanedannende medicin

VANEDANNENDE MEDICIN

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. 

Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD-, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1-3 måneders forbrug ad gangen (intervallet er afhængig af medicintypen – afgøres af lægen) og KUN ved fremmøde i klinikken.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

Minimum en gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til samtale om medicinen, hvor der lægges fremadrettet plan – og hvis muligt – laves en plan for nedtrapning/udtrapning.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen anbefaler kørselspause, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort – dette gælder specielt erhvervskørsel.

 

Retningslinjerne i Lægeklinikken betyder således, at vi:

  • Altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin.
  • Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinierne, også hvis denne er mangeårig.
  • Altid giver kørselsforbund såfremt der er lægefaglig indikation herfor.

Som udgangspunkt kun fornyr recepter på afhængighedsskabende medicin ved konsultation, dvs fremmøde i klinikken

 

 

Eksempler på vanedannende medicin:

  • Opioider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin).
  • Anxiolytika og hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning).
  • Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (herunder centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD).

 

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en folder om vanedannende medicin

https://www.sst.dk/-/media/Viden/Laegemidler/Afh%C3%A6ngighedsskabende-l%C3%A6gemidler/Vanedannende_medicin_A5_folder_web.ashx?la=da&hash=88283278CE1F4D2335431386A02FE0C1C7BB7868

Folderen giver viden om, hvad vanedannende medicin er, hvilke bivirkninger der er ved medicinen, og hvorfor der skal være en plan for behandlingen. Desuden indeholder folderen information om, hvordan udtrapning af medicinen kan foregå og om mulige alternativer til vanedannende medicin.

http://medicinmedfornuft.dk/download/patientfolder.pdf

Akut Sygdom

Vi kan alle hverdage mellem 8-16 kontaktes telefonisk på enten 8619 1611 (Marianne) eller 8619 1900 (Anders)

Hvis kliniktelefonen er optaget eller ikke besvares, og du har brug for akut lægehjælp, kan du ringe til vores akut telefon 7178 8074.

Ved akut sygdom udenfor klinikkens åbningstid, dvs hverdage efter klokken 16, lør-, søn-og helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 7011 3131

Ved at klikke her, kan du forny medicin, bestille tider og skrive til lægen.

LÆGE ANDERS BRØNDT

Ved at klikke her, kan du forny medicin, bestille tider og skrive til lægen.

LÆGE MARIANNE RAVN RASMUSSEN

Læger og personale

Læge Anders Brøndt (f. 1973)

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2004.
Speciallæge i Almen Medicin
Praktiserende læge siden 2012
.

Underviser  i Almen Medicin på Aarhus Universitet

 

 

 

Læge Marianne R. Rasmussen

Uddannet fra Aarhus Universitet 1983.
Speciallæge i almen medicin.
Praktiserende læge siden 1998.

 

Julie

Uddannet jordemoder
 
Arbejdsopgaver i praksis:
Kontrol af kroniske sygdomme
Lungefunktionsundersøgelse
EKG
1. graviditetsundersøgelse
Urinundersøgelser

Sårpleje og skift, suturfjernelse

Børnevaccination

Rejsevaccination og -rådgivning
Rådgivning og instruktion
 

Heidi Dahlgaard

Heidi er sekretær

Hun vil desuden varetager funktioner i laboratoriet

Er uddannet social- og sundhedsassistent 

Sacha, Henriette og Sophia

Medicinstuderende i klinikken

Du vil møde dem i forbindelse med blodprøvetagning, vaccinationer og akutte opgaver i laboratoriet

Passer telefonen sammen med Heidi

Læge Sakina Khan

Sakina er uddannet læge fra Aarhus Universitet.

Hun er ansat hos os i 6 måneder fra 28.6.2021 - 28.12.2021, som led i hendes KBU (klinisk basis uddannelse).